Nyitvatartás


Kérjük, hogy beszállítás előtt tájékozódjon a nyitva tartás rendjéről, melyet lentebb olvashat !

 

A Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található Dubnik-völgyi Lakossági hulladékudvarunk esetén:

 • Hétfőtől-től - Szombat-ig 08:00-16:00 -ig
 • Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.
 • Térkép

Tatabánya, Búzavirág úti Lakossági hulladékudvar esetén:

 • Hétfőtől-től - Szombat-ig 08:00-16:00 -ig
 • Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.
 • Térkép

A Nyergesújfalui Lakossági hulladékudvarunk esetén:

 • Hétfőtől-től - Szombat-ig 08:00-16:00 -ig
 • Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.
 • Térkép

A Budakalászi Lakossági hulladékudvarunk esetén:

 • Hétfőtől-től - Szombat-ig 08:00-16:00 -ig
 • Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.
 • Térkép 

  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Búzavirág úti, a Dubnik völgyi, a Nyergesújfalui és a Budakalászi hulladékudvaraink nyitvatartása az ünnepnapokon az alábbiak szerint változik:

 • március 15-én (péntek) ZÁRVA
 • március 29-én (péntek) ZÁRVA
 • április 01.-én (hétfő) ZÁRVA

  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jön létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére koncessziós szerződéssel 2023. július 1-től a MOHU Zrt. részére 35 évre átengedi. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2023. július 1-től változások lesznek a hulladékudvarok igénybevételének szabályiban. Kérjük, hogy beszállítás előtt tájékozódjon a beszállítás feltételeiről honlapunkon.

Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvarok:

Tatabánya Búzavirág úti hulladékudvar – 2800 Tatabánya, Búzavirág út 7860/40 hrsz.

Tatabánya Dubnik völgyi hulladékudvar – 2800 Tatabánya, Dubnik - völgy 0739/13 hrsz.

Nyergesújfalui hulladékudvar - 2536 Nyergesújfalu 019/11 hrsz.

Budakalász hulladékudvar - 2011 Budakalász Klinger Henrik u. 1291/25. hrsz.

Az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező, tartozásmentes lakossági ügyfelek számára van lehetőség háztartásokban keletkező lakossági hulladékok hulladékudvarainkban történő elhelyezésére.

A hulladékudvarba beszállított hulladékokat minden esetben mérlegelni szükséges!

Minden leadni kívánt hulladékot úgy kell csomagolni vagy összekötözni, hogy a mérlegelés folyamán a mérlegre rakodható állapotban legyen.

Folyékony hulladékot csak lezárt sérülésmentes göngyölegben veszünk át!


Hulladékudvarainkban az alábbi mennyiségű hulladékokat vesszük át!

 

Anyagáram

HAK kód

HAK kód szerinti megnevezés

Átvételi egység napi

toner

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

2 db/nap

fáradt olaj

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet
nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

50 kg/nap

papír és karton

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

háztartásban keletkező mennyiség


 

Anyagáram

HAK kód

HAK kód szerinti megnevezés

Átviteli egység napi

műanyag

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

háztartásban keletkező mennyiség

hungarocell

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

0,2 m3/nap

fa csomagolási hulladék

15 01 03

fa csomagolási hulladék

háztartásban keletkező mennyiség

vegyes csomagolási hulladék

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

háztartásban keletkező mennyiség

üveg csomagolási hulladék

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

háztartásban keletkező mennyiség

textil csomagolási hulladék

15 01 09

textil csomagolási hulladék

háztartásban keletkező mennyiség

kiürült festékes dobozok/olajos flakon

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

 

háztartásban keletkező mennyiség

hajtógázas (spray) palackok

15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

 

5 kg/nap

gumiabroncs

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

háztartásban keletkező mennyiség

olajszűrő

16 01 07*

olajszűrő

2 db/nap

fékfolyadék

16 01 13*

fékfolyadék

5 kg/nap

fagyálló

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

20 kg/nap

ólomakkumulátor

16 06 01*

ólomakkumulátorok

háztartásban keletkező mennyiség

építési-bontási hulladék

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

CSAK A NYERGESÚJFALUI, BUDAKALÁSZI ÉS DUBNIK TELEPHELYEKEN VESSZÜK ÁT.

150 kg/nap

vegyes papír

20 01 01

papír és karton

háztartásban keletkező mennyiség

síküveg

20 01 02

üveg

háztartásban keletkező mennyiség

textil

20 01 11

textíliák

háztartásban keletkező mennyiség


Anyagáram

HAK kód

HAK kód szerinti megnevezés

Átvételi egység napi

oldószerek

20 01 13*  

oldószerek

10 kg/nap

növényvédő szer

20 01 19*

növényvédő szer

5 kg/nap

fénycsövek, izzók

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

háztartásban keletkező mennyiség

étolaj, sütőzsír

20 01 25

étolaj és zsír

háztartásban keletkező mennyiség

festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.)

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

10 kg/nap

nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.)

20 01 28

festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

20 kg/nap

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 

2 kg/nap

mosószerek

20 01 30

mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

5 kg/nap

kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

háztartásban keletkező mennyiség

elemek és akkumulátorok

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

háztartásban keletkező mennyiség

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

háztartásban keletkező mennyiség

napelemek

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

háztartásban keletkező mennyiség

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től

háztartásban keletkező mennyiség

fa hulladék (bútorok, fa hulladékok)

20 01 38

fa, amely különbözik 20 01 37-től

háztartásban keletkező mennyiség


      Anyagáram

HAK kód

HAK kód szerinti megnevezés

Átvételi egység napi

egyéb műanyag

20 01 39

műanyagok

háztartásban keletkező mennyiség

egyéb fém hulladék

20 01 40

fémek

háztartásban keletkező mennyiség

zöldhulladék

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

100 kg/nap

lom

20 03 07

lomhulladék

150 kg/nap

A hulladékok leadása az udvar kapacitásának erejéig lehetséges.

Utolsó ügyfél fogadása zárás előtt 15 perccel !

Szíves megértésüket köszönjük !


HÁZIREND

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

 • A lakossági hulladékgyűjtő udvarokban háztartásokban keletkező szelektív hulladékokat veszünk át!
 • A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékátvevő utasításait minden esetben maradéktalanul be kell tartani.
 • A hulladékudvarba beszállított hulladékokat minden esetben mérlegelni kell.
 • Minden leadni kívánt hulladékot úgy kell csomagolni vagy összekötözni, hogy a mérlegelés folyamán a mérlegre rakodható állapotban legyen.
 • Folyékony hulladékot csak lezárt sérülésmentes göngyölegben veszünk át!
 • A hulladékok leadása érvényes szerződéssel rendelkező lakosnak biztosított, melyet az átvétel helyén igazolni kell!
 • A hulladékürítést körültekintően kell végezni! Figyelni kell arra, hogy se személyi sérülés, se anyagi kár ne következzen be!
 • Ürítés megkezdése előtt a gépjárművezető és utasa köteles meggyőződni arról, hogy a munkavégzés környezetében tartózkodókat nem veszélyezteti az ürítési munkamenet.
 • A hulladékot beszállító csak a hulladék ürítés ideje alatt tartózkodhat az üzemi területen.
 • A hulladékkezelő telep teljes területén a guberálás TILOS!
 • A hulladéklerakó helyen a gépkocsivezető és a rakodó személyzet a beszállító a járművét 1,0 m távolságon túl nem hagyhatja el.
 • Az üzemi területen történő sérülést, balesetet, egészségkárosodást, környezetvédelmi szennyeződést AZONNAL jelenteni kell a telep vezetőségének addig nem hagyhatja el a hulladékudvar területét
 • A hulladékudvarok területén 5,0 km / h a megengedett maximális sebesség.
 • A hulladékgyűjtő udvarban a KRESZ szabályainak betartása kötelező!
 • A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg maximum 2 autó tartózkodhat.
 • Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékudvarba történő beszállításhoz megfelelő ruházatot, cipőt és munkavédelmi felszerelést viseljenek!
 • A hulladékudvar területén mindenki saját felelősségére tartózkodik.
 • A HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR TERÜLETÉN DOHÁNYZÁS, NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!

SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

VÁRJUK SZERETETTEL HULLADÉKUDVARUNKBAN!

TEGYÜNK EGYÜTT A KÖRNYEZETÜNKÉRT !

NHSZ Vértes Vidéke Kft.  vezetősége