Társaságunk több, mint 39.000 háztartásnál végez rendszeres háztartási hulladék begyűjtést. A nálunk alkalmazott higiéniai és közegészségügyi jogszabályok értelmében a közszolgáltatás minden lakóingatlan számára kötelező.

Az egyes háztartásokhoz kihelyezendő tárolóedények száma, és az ürítési járatok sűrűsége mindig az adott településen keletkező hulladék mennyisége szerint kerül kialakításra. Amennyiben valamilyen oknál fogva szerződött ügyfeleinknél változás történik a keletkezett hulladék mennyiségében, úgy lehetőséget biztosítunk a tárolóedények méretének változtatására, vagy hulladékgyűjtő zsákok vásárlására. Zsák vásárlása esetén annak ára az elszállítás költségét is tartalmazza. Ez ügyben kérjük keresse kollégáinkat, szívesen állunk rendelkezésükre!

Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szabványos  hulladékgyűjtő edények méretéről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 18. pontja rendelkezik.

„Gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés.”

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nem szabványos hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas, munka- és balesetvédelmi okokból nem biztonságos.

A hulladéktároló edénybe történő hulladékok elhelyezésénél kérjük az alábbi súlyhatárokat szíveskedjenek figyelembe venni.

Űrméret

Maximális teherbírás

60 literes

15 kg

80 literes

20 kg

120 literes

25 kg

240 literes

50 kg

1100 literes (konténer)

250 kg

 
A szabványtól való eltérésből eredő, valamint a túlterhelt edény ürítése közben történt esetlegesen keletkező sérülésért Társaságunk felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít!

Szabvány edényzet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendeletben foglalt űrtartalomnak megfelelően kereskedelmi forgalomban megvásárolható!

Szabványos gyűjtőedény (60-80-120-240 liter):

  • Fésűs ürítő szerkezettel üríthetők
  • Anyaguk UV-, hideg-, meleg- és vegyszerálló
  • Csendes, tömörgumi kerekekkel van ellátva
  • Az edények megfelelnek az EU zajvédelmi előírásainak
  • Felhasználóbarát

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!


NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.